PRESTAVBA JADRA, BYTU, KÚPEĽNE


 • Prestavba jadra, bytu kúpeľne zahŕňa sled úkonov, ktorých premyslenosť sa odzrkadlí na konečnom výsledku.
 • Na základe našich skúsenosti z realizácií klientom pripravíme:
 • - návrh prestavby jadra, kúpeľne, bytu, rozmiestnenie sanity, umisetnenie výtokov vody, vyústenia kanalizácie
  - možnosti úprav stien bytu, stropov, podláh, dverí, jadra, plán prestavby jadra
  - návrhy osvetlenia, elektroinštalácie kuchyne spolu s výmenou rozvádzača
  - príprava dokumnetov pre povolenia a ohlásenia stavby na úradoch
 • Samotná prestavba jadra, bytu, kúpeľne pozostáva z výkonu prác a konzultácií.BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY BYTU, KÚPEĽNE, RODINNÉHO DOMU, GARÁŽE

 • Získanie príspevku pre bezbariérovú úpravu bytu je definované právnym predpisom: Zákon č. 447/2008 Z. z. ➤ o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia upravuje právne vzťahy pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP). 
 • Druhy peňažných príspevkov na kompenzáciu:
 • Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím môže požiadať o nasledovné peňažné príspevky:
  A, peňažný príspevok na osobnú asistenciu
  B, peňažný príspevok na kúpu pomôcky
  C, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky
  D, peňažný príspevok na úpravu pomôcky
  E, peňažný príspevok na opravu pomôcky
  F, peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia
  G, peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
  H, peňažný príspevok na úpravu osobného vozidla
  I, peňažný príspevok na prepravu
  J, peňažný príspevok na úpravu bytu
  K, peňažný príspevok na úpravu rodinného domu
  L, peňažný príspevok na úpravu garáže
  M, peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
  N, peňažný príspevok na opatrovanie
 • Nespoplatňované činnosti firmy pre získanie príspevku -obhliadka a konzultácie, nákresy súčasného a porealizačného stavu, príprava a odovzdanie podkladov.  Spolu s užívateľmi bytu hľadáme riešenia pre čo najvyššiu kompenzáciu.