OPRAVY A ÚDRŽBA

 • V súčasnosti často počuť slovné spojenia znižovanie nákladov a racionalizácia organizácie s optimálnym využitím ľudských a materiálových zdrojov neraz v súvislosti s prípravou na audity prípadne zavádzaním inovácií.
 • Z našich doterajších skúseností vieme, že pri hlavných činnostiach organizácie sa častokrát objaví potreba vedľajších činností pri oprave a údržbe priestorov a budov. Jedným z riešení je využiť naše služby. Poskytujeme stavebné a vodárenské práce spojené sopravou a údržbou.

MAĽBY TRIED, KUCHYNE, JEDÁLNE, REKONŠTRUKCIE ZARIADENÍ PRE ŠKOLY

 • Úroveň vzdelávacieho procesu dokáže podporiť príjemné a zdravé prostredie školy. Z doterajších realizácií vieme, že exponované priestory (vodnou parou, vlhkom, zásahmi žiakov, opotrebovaním)  sú častokrát v nevyhovujúcom stave a častou výčitkou hygienických kontrol.
 • Práve z tohto dôvodu sme pripravili projekt akciových služieb pre školské budovy. Projekt vznikol na základe našich realizačných skúseností z rekonštrukcií, úzkej spolupráce s distribútorom maliarských farieb a náterov COLORLAK, keramických obkladov a dlažieb znKERKO, distribútorom zdravotechnických zariadení, sanitárnej keramiky značky KOLO ako aj nadáciou , ktorá pomáha detským domovom, školám, školským zariadeniam, telovýchovným jednotám, združeniam a klubom.
 • Projekt obsahuje :

 • Obhliadku súčasneho stavu (zistenie potrebných prác, výmerov, požiadaviek zo strany školy)
 • Vypracovanie návrhov ekonomickej opravy, prípadne nákresov a náčrtov rekonštrukcie
 • Vypracovanie cenovej ponuky.
 • Zhodnotenie ponuky zo strany školy a určenie časového harmonogramu (mimo vyučovacích hodín).
 • Výkon realizačných prác.
 • Odovzdanie priestorov do užívania školy.
 • Čo projektom získa škola ?

 • Zdravé, hygienické prostredie bez zápachu a nárokov na údržbu.
 • Úsporu vody (inštalácia úsporných systémov).
 • Zdarma vypracovanie projektu a cenovej ponuky.
 • Objektovú zľavu u výrobcu keramických obkladov a dlažieb a dodávateľa sanitárnej keramiky, farieb a náterov
 • Možnosť dofinancovania rozpočtu z fondu nadácie
 • Odborný a zodpovedný prístup zo strany realizátora.
 • Viac informácií Vám rád poskytne náš popradca telefonicky, emailom, alebo na osobnom stretnutí.
 • tel: 0905 709 233
  email : rozpoctar@stavbyaopravy.sk

ZOZNAM POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

 • Búracie práce
  • vybúranie otvorov, okien, dverí, dlažieb
  • búranie priečok, podláh, stropov, schodov,
  • vysekanie rýh, drážok
 • Stavebné práce
  • zhotovenie priečok, omietok, betónov, obkladov a dlažieb
  • sadrokartonárske práce, maľby, nátery
  • montáž okien, dverí, vetracích otvorov,
 • Vodárenské práce
  • opravy a inštalácie vnútornej kanalizácie, vodovodu
  • demontáž, montáž sanity, batérií
 • Najčastejšie realizácie
  • vymaľovanie kancelárií, skladov, šatní
  • prekladanie sadrokartónových priečok, zníženie stropov
  • opravy , rozšírenie sociálnych zariadení
  • vybúranie otvorov a montáž okien, dverí, vetračiek
  • nátery podláh, kovových konštrukcií, vyznačenie parkovísk
  • zhotovenie reprezentatívnej recepcie, zasadačky
  • zateplenie stien, podláh, stropov
  • oprava havárie kanalizácie, vodovodu
 • Výhody spolupráce
  • odborne vykonané práce
  • zníženie paušálnych výdavkov na údržbu
  • rýchle riešenie havarijných stavov
  • minimálne rušenie výrobných procesov
  • rýchle a transparetné spracovanie ponúk
  f• inančné zvýhodnenie formou bonusov