O spoločnosti

  • Stavba rodinného domu alebo rekonštrukcia bytu vyžaduje stavebné prácebúracie práce a rôzne remeselné činnosti. Pre výsledný požadovaný efekt je nutné dodržať správnytechnologický postup a použiť vhodný stavebný materiál
  • Nemenej dôležitý je optimálny návrh technologických postupov na základe požiadaviek odberateľa a potrebných parametrov pre následné aplikácie iných materiálov. 
  • V súčasnosti trh pre oblasť stavebníctva poskytuje široký priestor pre vytváranie rôznorodych variácií  v súlade s požiadavkami vytvorenia účelnosti a praktickosti objektov. Značné množstvo informácii o týchto produktoch a ich komerčné šírenie bez potrebných technických parametrov častokrát sťažujú orientáciu a výber vhodného materiálu pre splnenie požadovaného účelu.
  • HĽADAJME SPOLOČNE OPTIMÁLNE RIEŠENIA

Stavebné a búracie práce

  • Realizujeme nasledovné STAVEBNÉ a BÚRACIE PRÁCE  podľa požiadaviek klienta, špecifikácie materiálov aplikáciou vhodných technologických postupov : hygienické, vápenné, glejové, akrylátové, latexové maľby interiérov a exteriérov rôznych farebných odtieňov, nátery kovov a dreva, tapety a tapetárske práce, zamontovanie a dodanie materiálov pre obklady a dlažby, zdravotechnické zariadenia,  betónové, textilné, vlysové, parketové a PVC podlahy, ručne zhotovené jadrové a štukové omietky, na stavbu priečok využívame pórobetonové tvárnice a tehly pričom dbáme na ich tepelnoizolačné valstnosti, pre zvýšenie energetických úspor vykonávame odborné zatepľovania budov s dekoratívnou úpravou fasády a mnoho iných prác pridruženej stavebnej výroby.
  • Stavebné a búracie práce - maľby, nátery, tapety, obklady, dlažby, podlahy, stropy, priečky, sadrokartóny, plastové okná, výmena okien, zateplenia fasády, omietky, dekorátívne úpravy, opravu a údržbu pre domy, byty, novostavby, záhrady, hotely, podniky vykonávame na základe rozpočtu podľa aktuálneho stavebného cenníka objednávky a zmluvy.