MALIARSKÉ PRÁCE, malovanie bytov, izieb

 • Maliarské práce v exteriéroch a interiéroch vykonávame komplexne s dodaním maliarských materiálov, náradia, pomocných rebríkov, lešenárskych klietok, lešení, vysokozdvižných lavičiek a to vrátane vypratania, vyčistenia, zakrývania zariadení, podláh, okien, dverí až po konečné upratanie.
 • Podmienky pre výkon maliarských prác
  - teplo, voda, svetlo, sklad pre materiál a náradie, realizačné podklady alebo požiadavky (určenie farebného odtieňa, súlad s ostatnými prácami na stavbe) 
 • Cena prác je závislá od :
  - druhu maliarskych prác (nová maľovka stien, sadrokarónu, aleb oprava starej maľovky s oškrabaním obrúsením, opravou omietok, sadrokartónov stierkovaním, tmelením a podobne), 
  - účelu (hygienická, protiplesňová, zmena farebného odtieňa), 
  - použitého maliarského materiálu (vápno, akryl, disperzia, glej, prášková zmes a iné), 
  - použitia pracovného náradia (štetec, valec, striekacie zariadenia), 
  - použita pomocného lešenia (rebríky, lešenie, posúvna plošina, vysokozdvižná lavička), 
  - komplexnosti realizovaných prác (vypratanie, vyčistenie, zakrývanie, upratanie) 
  - konečného rozsahu prác (do 1000 m2, nad 1000 do 5000 m2, nad 5000 m2).

Maľovanie, maliarske techniky a maliarsky materiál

 • Prevedenie maľby v objekte spĺňa hygienické očistenie, estetickú úpravu a v porovnaní s tapetovaním, obkladaním alebo aplikovaním dekoračných materiálov má niekoľko nezanedbateľných výhod. Maľovanie nie je príliš nákladné, realizácia trvá kratšiu dobu umožňuje častejšiu obmenu farieb podľa aktuálneho želania alebo zariadenia miestnosti, predurčuje objekt na užívanie, čo poznáme v súvislosti s pojmom "vymalováno". Maľby zväčša rozdeľujeme podľa použitých materiálov na vápenné, glejové, latexové, akrylátové resp. akrylové, disperzné, vinylové z maliarskych zmesí a iné.
 • Postup pri zhotovení malieb:
  Na novú dosiaľ nemaľovanú omietku aplikujeme penetračné nátery na vyrovnanie nasiakavosti podkladu - zabráneniu vytvárania nerovnomerným farebným odtieňom a na homogennizáciu a vytvrdnutie povrchovej vrstvy. Penetračný náter najčastejšie aplikujeme štetcom. Po vyschnutí niekoľkokrát natrieme, nastriekame alebo navalcujeme maľbu resp. maliarský materiál na povrch v závislosti od použitého materiálu a požiadaviek odberateľa (hygienická, protiplesňová, umývateľná, oteruvzdorná alebo dekoratívna maľba.
 • Pri aplikácii maľby na staré povrchy najprv starú maľbu odstránime oškrabaním, obrúsením, oprášením alebo úplnym umytím, následne vyspravíme starú omietku, vybandážujeme praskliny, prípadne prestierkujeme povrch. Po vyzretí povrchu aplikujeme novú maľbu.
 • Postup pri výbere vhodných materiálov
  K dosiahnutiu požadovaného konenčného efektu je dôležité vhodne vybrať maliarský materiál pričom netreba zabúdať na budúcu údržbu maľovaného povrchu. Dôležitým parametrom je priľnavosť, krycia schopnosť, paropriepustnosť , vodeodolnosť, umývateľnosť, oteruvzdornosť, odolnosť voči oteru, dilátácia pri nanášaní, reakcia na zvýšenú vlhkosť vzduchu resp. koncentráciu vodných pár a podobne.
 • Maliarske techniky
  Pre vytvorenie estetického, finálneho efektu prihliadame nielen na výber materiálov ale aj na spôsoby vytvorenia maľby t.j. zvolenia vhodnej maliarskej techniky napr. maľba vytvorená štetkou, valcom, špongiou, handrou, striekaním, viacfarebným kanafasom, valčekovaním, linkustráciou, pačokovaním, šablónovaním vlysov, šablónovaním plošným, vzorovaním drobných detailov, vpíjaním farebných odtieňov a iné ).
  Maľby nami maľované chránia povrchy, dosahujú dlhú životnosť, umožňujú ľahkú údržbu dotvárujú estetický vzhľad priestorov.
 • Farebné komponovanie miestnosti
  Farby môžu podstatne ovplyniť duševný stav, pocitový vnem ako aj istý zmysel pre priestor každého človeka. Platia zásady, ktoré poznáme z optických klamov a to čo v skutočností chýba napr. rozmery miestností môžme zvýrazniť a naopak.
 •  
   
 • Príklady jednoduchých optických zmien priestoru prostredníctvom
  farby stien, stropu a podlahy:

Natieranie kovov, dreva, omietok a betónových povrchov

 • Popis:

 • Správne vyhotovené nátery spĺňajú mnoho funkcií napr. antikoróznu, vodoodpudivú, funkcia UV filtra - ochranna voči klimatickým podmienkam, proti prírodným škodcom, protiplesňová, protihnilobná, dotvárajú estetický vzhľad, plnia bezpečnostnú funkciu - protipožiarnu, upozorňujú na prekážky, alebo upútavajú na rozvody inžinierskych sieti. Nátery delíme podľa natieraných konštrukcií a to na nátery oceľových, kovových stavebných doplnkových konštrukcií, nátery vykurovacích telies, potrubia a armatúr, nátery klampiarskych konštrukcií, stolárskych výrobkov, tesárskych konštrukcií, podláh, betónových povrchov, omietok a ostatné nátery.  Nátery rozdeľujeme aj podľa typu použitej náterovej hmoty napr. syntetické, olejové, epoxidové, chlórkaučokové, vynilové, epoxidechtové, teflónové, polyuretánové, glyceroftalové, disperzné a ekologické.
 • Postup pri zhotovení malieb: 

 • Pretierať sa dajú disperzné, vápenné a lakové farby. Glejové farby sa musia kompletne umyťaplocha sa musí ošetriť podkladovým náterom. Pred aplikáciou náteru s aplocha musí vyčistiť od voľných čiastočiek prípadne z povrchu odstránime starý náter oklepaním, opálením, oškrabaním, obrúsením alebo odstraňovacím náterom prípadne odmasteníme chemickými rozpúšťadlami a kovové konštrukcie odhrdzavíme. Malé poškodenia omietky sadajú vyrovnať vyrovnať stierkovou hmotou na báze sádry alebo rýchloschnúcou sádrou. Diery a trhliny vyškrabeme odstránime voľné úlomky a prestierkujeme. Na vyplnenie nerovností v dreve je potrebné použiť vhodný tmel. Na kovy aplikujeme tmel dvojzložkový, ktorý rýchle tvrdne a má dobrú priľnavosť k povrchu. Na takto upravený povrch nanesieme štetcom, valcom alebo striekaním niekoľko vrstiev základného náteru a po vyschnutí aplikujeme konečný náter podľa požiadaviek odberateľa. Na vytváranie bezpečnostných pásov použijeme šrafovanie. Šrafovanie bezpečnostných pásov vytvárame pomocou šablón alebo lepiacich pások. Pri náteroch na asfaltové povrchy v prípadoch značenia ciest alebo parkovísk povrch dôkladne zbavíme nečistôt a následne vhodne zvoleným materiálom vyznačíme prostredníctvom šablón alebo striekacím zariadením čiary a znaky.
 • Postup pri výbere vhodného materiálu

 • Pri výbereme prihliadame na požadované funkcie náterov a porovnávame ich s nasledovnými vlastnosťami farebná sýtosť a stálosť náteru, pružnosť - elasticita, priľnavosť k povrchu, zloženie zakladnej bázy materiálu, zdravotný vplyv na okolie a schopnosť plniť ostatné funkcie.   
 • Naším výberom náterovej hmoty a aplikáciou náteru získate optimálne plnenie Vami požadovaných funkcií s dlhou životnosťou.

FOTOKATALITICKÉ NÁTERY, AKTÍVNA NANOSTENA, AKTÍVNY NANOŠTÍT

 • Nanesením veľmi tenkej fotokatalytickej vrstvy na povrchy stropov a stien s dopadajúcim denným svetlom vytvoríme bezúdržbovú,ekologickú čističku vzduchu.
 • Fotokatalitické nátery

 • sú vyrobené využitím nanotechnológie s jedinečnosťou patentovaného zloženia suspenzie s certifikátmi a atestmi
 • likvidujú vírusy, baktérie, pliesne, riasy, lišajníky, pachy, organické rozpúšťadla, alergeny a agresívne mikročastice vo vzduchu,
 • výrazne znižujú znečistenie stien, fasád, striech prachom, dymom a exhaláciami
 • sú jemné vodné suspenzie, ktorá po zaschnutí vytvárajú tenkú polopriehľadnú vrstvu bieleho zafarbenia
 • neobsahujú organické rozpúšťadlá ani toxické zlúčeniny
 • v miestnostiach vytvárajú čisté sanitárne prostredie bez mikroorganizmov a pachov
 • bránia šíreniu vírových chorôb
 • sú vhodná pre alergikov , osoby s nízkou imunitou , astmatikov, fajčiarov, pacientov s infekčnou chorobou
 • Použitie: Obytné priestory , kuchyne , školy, predškolské zariadenia,, hotely, ordinácie , zdravotnícke zariadenia, úrady, výrobné haly

 • Konkrétne špecifiká realizácie vrátane cenovej ponuky upresníme pri obhliadke priestorov.